Taşıyıcı ve Depocu Sorumluluk

Taşıma işlerini yüklenen taşıyıcı firma olarak, “Freight Forwarders” sıfatı ile çalışan kurumunuzun müşterilerine karşı ; oluşan yük hasarları , malın yanlış teslim edilmesi çalışanların emniyeti suistimalleri , alt taşeronların hataları, dolaylı hasarlar gibi risklerden kaynaklanan sorumlulukları nedeniyle uğrayabileceği maddi kayıpları teminat altına almaktadır. Bu sigorta türü, yüklediğiniz taşımacılık ve varsa eğer depolama ve bunlarla bağlantılı olmak şartıyla diğer lojistik faaliyetlerinize uygun wordingler ile en iyi alternatif çözümleri sunmak uzmanlığımızdır.Yurtiçi ve Yurt Dışı Taşıyıcı Sorumluluk
Türkiye sınırlarında taşımacılık yapan veya uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir işletmeniz varsa, taşıdığınız yükte meydana gelen hasar ve kayıptan yasal olarak sorumluluğunuz bulunmaktadır. Uluslararası taşımacılık yapan işletmeler için bu sorumluluk, CMR Konvansiyonu ile belirlenmiştir.

İşletme faaliyetiniz ile ilgili, üçüncü şahıs mallarının nakliyesi sırasında gerçekleşebilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunuz için, gerek CMR konvansiyonu çerçevesinde ve gerek ise taşıyıcı olarak hukuken sorumlu tutulduğunuz ancak konvansiyon şartlarını aşan yasal taleplerde şirketinizi koruyacak şekilde teminatlar sağlanmaktadır.
hasarların plaka, hasar nedeni ve kurumun duyarlı olması gereken diğer kriterler dikkate alınarak düzenli analizi ve önerilerimizle birlikte raporlanması ile devam eder. Filo Kasko yönetiminde ekibimizin tecrübesi kurumunuzun uzun süreli iş ortağı olmak konusunda iddialıdır.
 
Nakliyat Sigortaları
Filo Kasko Yönetimi

İşletmenize ait araç filonuz, işletmenizin faaliyetlerini kolaylaştıran ve verimliliğine etki eden önemli unsurlardan biridir. Bu araçların günlük operasyonları sırasında yoğun yaşanan kaza risklerine karşı en uygun maliyetler ile sigortalanabilmesi için, öncelikle araç filonuzun profilinin analiz edilmesi ve kurumunuzun ayırdığı bütçeye en uygun şekilde bir alternatif sigorta poliçesi tasarlanarak tek elden topluca sigortalanması en önemli unsurlardan biridir. Filo yönetimi en uygun sigorta poliçesinin satın alınması ile başlar ve bu sigorta poliçesinin şartlarının ve maliyetinin ileriki dönemler de aynı seviyelerde kalabilmesi ve hatta daha da avantajlı hale gelebilmesi için oluşan
Günümüzde, sigorta, lüks olarak algılanmaktan çıkmış ve zaruri hale gelmiştir. Bizlerin yaşamını, sağlığını, malını korumaya yönelik, karşılaşılabilecek her türlü zararı en aza indirmek konusunda güvence veren, ön ödemeli prim sistemine dayalı çalışan sigorta sistemi ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvende tutmanıza yardımcı olmak için AOD Sigorta Brokerliği olarak yanınızdayız.
 
Bayar Cd. Gülbahar Sk. Kozyatagi Mah. PS Plaza Kat:2 D:26 Kadıkoy İstanbul
+90 (216) 410 70 00
info@aodbroker.com